Kantens

Wierdedorp in het Hogeland

Kantens is een dorp ongeveer 25 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Het telt ruim 750 inwoners en is ingedeeld bij de gemeente Het Hogeland. Kantens heeft een actief verenigingsleven.

Attentie!

Er worden nog steeds nieuwe bestuursleden gezocht!

Vereniging Dorpsbelangen Kantens ledenvergadering was 16 november 2022 in ’t Schienvat

Voor de (goedgekeurde) notulen, stuur even een berichtje

Neem contact op