Registreren Inloggen
Vereniging Dorpsbelangen
 VDK

De Vereniging Dorpsbelangen Kantens (VDK) heeft het volgende doel:

Het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van de bewoners van Kantens.

Het bestuur van VDK vergadert één keer per maand (de tweede maandag avond in de maand) en ééns per jaar is er een jaarvergadering. Alle bestuursvergaderingen zijn open voor VDK leden, de jaarvergadering is open voor alle omwonenden.
Alle bestuursleden functioneren op 100% vrijwillige basis.

RSIN: 805220185

Postadres: adres secretaris (zie rechterkolom)
Email: dorpsbelangen@kantens.nl
Of ga naar het contactformulier

De vergaderingen zijn altijd op de tweede maandag van de maand om 19.30 uur in 't Schienvat.

Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden, maar het is tevens mogelijk uw ideeën in de ideeënbus te stoppen. Elk idee wordt serieus behandeld.


 Jaarverslag
 TitleCategory 
Jaarverslag 2016JaarverslagenDownload
Financieel verslag 2016FinancieelverslagDownload
Jaarverslag 2015JaarverslagenDownload
Financieel verslag 2015FinancieelverslagDownload
Jaarverslag 2014JaarverslagenDownload
Jaarverslag 2013JaarverslagenDownload
Jaarverslag 2010JaarverslagenDownload
Jaarverslag 2009JaarverslagenDownload

 Links

 Het bestuur

Vacature bestuursleden

Corrie Lenstra (secretaris)
Oosterweg 6
9995 VJ Kantens
0595 55 23 90
corrie.lenstra@kantens.nl 

John van de Rijdt (penningmeester)
Langestraat 27
9995 PD Kantens
0595 55 13 95
john.vanderijdt@kantens.nl

Evert Spriensma (bestuurslid)
Pastorieweg 13
9995 PM Kantens
evertspriensma@gmail.com