Blokje op home: titel wordt niet getoond

Attentie! Er worden nog steeds nieuwe bestuursleden gezocht! Vereniging Dorpsbelangen Kantens ledenvergadering was 27 oktober 2021 in ’t Schienvat Voor de (goedgekeurde) notulen 2019/2020: Neem contact op