Blokje op home: titel wordt niet getoond

Attentie! Er worden nog steeds nieuwe bestuursleden gezocht! Vereniging Dorpsbelangen Kantens ledenvergadering was 16 november 2022 in ’t Schienvat Voor de (goedgekeurde) notulen, stuur even een berichtje Neem contact op