Begrafenisvereniging Kantens e.o.

In 2007 bestaat onze vereniging 100 jaar. Hier volgt een kort overzicht van de voorbijejaren. De vereniging is op 9 april 1907 opgericht; dit blijkt uit een aantekening in het notulenboek van 1956. Van de voorgaande jaren is dus niets bekend.
De vergaderingen van zowel het bestuur als de jaarvergadering van de vereniging werden om beurten gehouden bij café Bakker of café Harms tot 1958; daarna om beurten bij Harms en café Wieringa tot plusminus 1975. Daarna werd er tot op heden vergaderd in t Schienvat. Veel valt er niet te vertellen bij een vereniging met als doelstelling: “Het plechtig grafwaarts brengen van hun leden”. Ik beperk mij tot een enkele algemene ledenvergadering en een enkele bestuursvergadering: een voorstel tot het vergoeden van schoenen voor de dragers werd door het bestuur afgewezen op de ledenvergadering in 1956. In 1957 krijgt de heer Hogendorf na 50 jaar bestuurslid te zijn geweest een half kistje sigaren en de klokluider, de heer G. Bakker uit Stitswerd, een pond rooktabak. In 1957 heeft men een bijzondere ledenvergadering gehouden i.v.m. het 50-jarig bestaan. In 1980 is de zelfstandige begrafenisvereniging Rottum gefuseerd met Kantens met als afspraak dat de vereniging de naam Kantens houdt. Vele namen zijn in de verslagen genoemd van bestuurders, voorgangers, dragers en klokkenluiders.