Christelijk Gereformeerde Kerk

De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’. Wij zijn christelijke kerken, omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken, omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16 e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie). De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie ‘belijdenisgeschriften’. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16 e en 17 e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

De gemeente telt momenteel ± 135 leden. De gemeente behoort tot de Classis Groningen en de Particuliere Synode van het Noorden. De samenkomsten worden gehouden op zondagen om 9.00/10.30 en 14.30 uur.

Op 4 april 1932 werd de eerste steen gelegd door mevrouw Vinhuizen. Het gebouw deed tot 2005 dienst als kerkgebouw voor de synodaal-gereformeerde gemeente. Eind 2005 werd het gebouw verkocht aan de Christelijk Gereformeerde kerk Thesinge-Westerwijtwerd, die er nu haar diensten houdt.

Koster

?

Scriba

J. Spriensma
Kooistraat 44
9995 PW Kantens
Tel. (0595) 552048
Email joh.spriensma@versatel.nl

Boekhouding

?