De Kleine Tafel

De biljartvereniging is opgericht in 1979 door Thijs Wiersma en Evert Wiersum van De Posthoorn. In 1980 werd er een officieel bestuur gekozen. Clubhuis De Posthoorn had maar een klein zaaltje, waar beslist geen wedstrijdbiljart in geplaatst kon worden. Er werd besloten een kleinere biljarttafel aan te schaffen van 180 x 90 centimeter en derhalve werd de naam van de biljartclub ‘De Kleine Tafel’.
De vereniging is opgericht met het doel om één keer in de week gezellig een onderlinge competitie te spelen. In 1988 werd door de heer A.J. Balk het zaaltje uitgebreid en kon er een echte wedstrijdtafel in worden geplaatst. Het ledenaantal varieert van 10 tot 13 leden; dit in verband met de tijdsduur van een partij. Aantal beurten van een partij is maximaal 30. En er kunnen op een avond slechts zes partijen worden gespeeld.
Tot januari 2004 was De Posthoorn officieel ons clubhuis. Tot februari 2005 mochten we van de laatste eigenaar, de heer Wypkema, nog gebruik maken van het biljart. De Posthoorn werd toen verkocht en vanaf die tijd maken we gebruik van de voetbalkantine van K.R.C. aan de Bredeweg in Kantens. De onderlinge samenwerking met de besturen van beide verenigingen is prima te noemen.
Iedereen is op onze biljartavond op vrijdagavond van harte welkom om kennis te maken met deze vrijetijdsbesteding.