De Volksdansgroep

Mede op initiatief van de Vrouwenraad en de toenmalige wijkverpleegster ‘zuster Weitering’ werd besloten een gymclub voor 50+ te starten. Dit initiatief werd met enthousiasme ontvangen, 27 personen gaven zich op en zo werd in 1969 gestart in Salem. Eerst onder leiding van zuster Weitering, maar algauw nam mevrouw Girbes de leiding over, al was dat helaas voor haar om gezondheidsredenen van korte duur. Zo werd mevrouw Ter Borg (Den Andel) in 1983 de nieuwe leidster en met veel enthousiasme is dat tot op de dag van vandaag nog altijd het geval. Ondertussen is het gymmen naar de achtergrond geraakt. We concentreren ons nu iedere dinsdagmorgen vol overgave op het volks- en linedansen. De groep bestaat nu uit 18 personen.