Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door zo’n 270 gemeentes: gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland. We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Die verbondenheid in geloof hebben we vorm gegeven in allerlei onderlinge contacten en afspraken. Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen

Geloven is niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeentes gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom. We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die stimuleert om er naar te leven.

We zijn een levende gemeenschap, waarin van alles gebeurt en zich ontwikkelt. Tegelijk willen we bewust in de traditie staan van de kerk van vroeger, van de eerste gemeentes af. We zijn niet de eersten die met God omgaan, en zullen ook de laatsten niet zijn. We proberen de spanning die daarbij hoort in trouw uit te houden.

De gemeente telt momenteel ±172 leden, waarvan 95 belijdende leden. De Kerkdiensten worden gehouden op zondagen om 09:30 en 14:30 uur. Maar soms wordt er van deze tijden afgeweken. In het voorjaar van 1958 werd een begin gemaakt met de bouw van de kerk aan de Pastorieweg in Kantens en aan het eind van dat jaar werd het in gebruik genomen.

Predikant

Ds P.A.Slager
Heerestraat 18
9991 BG Middelstum
Tel. 0595-439932
e-mail: pieterandriesslager@hotmail.com

Koster

Mw. M. Wildeboer-Visscher
Pastorieweg 9
9995 PM Kantens
Tel. (0595) 551259

Scriba

Mw R.G.Mosselaar-Kremer
Usquerderweg 21
9998 NZ Rottum
Tel. (0595)423274
Email: scriba@kantens.gkv.nl

Boekhouding

Mw. G.Oudman-Treur
Postbus 37
9991 AB Middelstum
Bank: 3422 04 726 t.n.v. Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Kantens

Preekvoorziening

Dhr en Mw Welfing-Jongsma
J.Tilbusscherweg 21
9998XB Rottum
0595-552662
Email: riwelfing@telfort.nl