Het Leert Vanzulf

Damclub Kantens werd opgericht op 8 februari 1936. Helaas ontbreken de notulen vanaf oprichting tot 1964. In 1964 werd gedamd in café Harms. Ook de caféhouder H. Harms en zoon Abel Harms damden mee om de prijzen. Mevrouw Harms plakte koffiezegels ‘keteltjes’ en spaarde zo tien gulden voor de club.
Wegens sluiting van het café werd op 29 december 1971 voor het laatst gedamd in café Harms en werd verhuisd naar t Schienvat. Er werd gedamd in de onderlinge competitie en de competitie van de P.G.D.B. Ook werden vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen omliggende dorpen. Vanaf september 1980 werd meegedaan aan de competitie van N.N.D.B.
Erelid is de heer T. Kooi. Hij was jarenlang lid van onze vereniging en meerdere malen kampioen. De kampioenen vanaf 1964 waren: O. Ruiter, D. Bolt, M. Kuizenga, L. Huizinga, T. Kooi, D. Holtman, A. Ritzema en R. Wijpkema.
De laatste tijd komen er ook wat nieuwe jeugdleden bij en dat geeft veel voldoening. Momenteel hebben we dan ook 13 leden. Iedere donderdagavond wordt er vanaf 19.30 uur in t Schienvat gedamd.

Het bestuur bestaat uit:
Peter Hoogwerf, voorzitter
Johan-Rene de Winter, secretaris
Jan Zwerver, penningmeester