Molen De Grote Geert

De molen in het dorp werd vroeger de ‘Olle Strieder’ genoemd. Doch toen molenaar Geert Nienhuis de molen in 1912 kocht kreeg de molen de naam ‘Grote Geert’. De molen werd in 1818 gebouwd als lage stellingmolen van 28 voet. In 1848 werd de molen verhoogd tot een stellinghoogte van 38 voet.
In 1970 werd de molen door de gemeente aangekocht. Door de harde storm van 9 op 10 november 1969 werden de wieken grotendeels vernield. De restauratie kwam in 1979 op gang. Op 2 april 1979 werd in bijzijn van B en W van de gemeente Kantens een Molencomité opgericht welke onder andere moest zorgen dat de dorpsgemeenschap ook een bijdrage in de kosten van de restauratie opbracht. Dit was een voorwaarde voor Provinciale subsidie. Er werd een huis-aan-huis collecte gehouden in het dorp, wat maar liefst f 10.000,- gulden opleverde. Hieruit blijkt dat de inwoners van het dorp en omstreken graag wilden dat de molen bleef behouden.
Op zaterdag 4 oktober 1980 werd de molen weer officieel in gebruik gesteld. Geert Lammert Nienhuis, de zoon van de laatste molenaar (eigenaar), draaide de grote baanderdeur los, waarna B. Jongsma van de Provinciale Groninger Molencommissie, de molen in werking stelde. Daarna was er een groot dorpsfeest met een optocht met verklede kinderen en ouderen uit de tijd van Ot en Sien, terwijl het muziekkorps Boreas uit Usquert met een vrolijke noot de optocht begeleidde. ’s Avonds was er een feestavond in t Schienvat met de Grunninger Daansers en werden er dia’s en een film vertoond over de restauratie van de molen.
Als eerste vrijwillige molenaar werd Menze de Jonge uit Middelstum aangesteld, die in het verleden reeds als molenaarsknecht op verschillende molens op het Groningerland had gewerkt.
In de zomer van 1986 werd de oude gedenksteen uit de molen gehaald na goedkeuring van de plannen door de provinciale overheid en B en W. Restauratie van de steen bleek onmogelijk, zodat er een nieuwe werd gemaakt. Tijdens de Nationale Molendag dat jaar werd de gedenksteen door burgemeester Jan Kruize van de gemeente Kantens onthuld. De tekst op de steen luidt:

Er is nog steeds contact tussen de gemeente en de molenaar over te houden activiteiten zoals molendagen en Open Monumentendag. Het oude molenaarshuis is jammer genoeg niet behouden gebleven, de kosten waren veel te hoog om het te restaureren. Wel is de oude stookhut behouden gebleven, het gebouwtje is geheel gerenoveerd door Geert de Boer en Johan Berghuis. En nog steeds worden tijdens de koninginnemarkt om de toren traditioneel de z.g. ‘Kantster Bollen’ verkocht wat ten goede komt aan de molen.
Wij als Kaansters (oftewelVlinthippers) mogen zeer gelukkig zijn met onze vrijwillige molenaar Gerad Werkman. Gerad heeft zijn opleiding gehad bij Menze de Jonge. Toen De Jonge als vrijwillige molenaar stopte, werd op woensdag 4 oktober 1995 afscheid van hem genomen tijdens een receptie in t Schienvat. Daar werd Gerad officieel benoemd als molenaar op de molen ‘Grote Geert’.Molen De Grote Geert