Orgelcommissie Kantens

De orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk in Kantens is opgericht in 1986, nadat het gerestaureerde hoofdwerk van het orgel in de kerk werd opgeleverd door de orgelbouwer J. Arends. Eén van de voorwaarden voor de subsidiegevers aan de restauratie van het orgel was, dat het orgel in brede zin aan de gemeenschap ten goede zou komen. Met deze voorwaarde in het hoofd is toen een commissie gevormd bestaande uit personen van zowel de hervormde gemeente als ook van buiten deze gemeenschap.

Momenteel bestaat de orgelcommissie uit mevrouw C. ten Hallers te Kantens, de heer M. Sprenger te Kantens, mevrouw A. Welfing te Rottum en de heer J.W. van Willigen te Groningen.

De orgelcommissie stelt zich ten doel het orgel te promoten en het rugpositief van het orgel weer ingevuld en bespeelbaar te krijgen. Hier wordt aan gewerkt door presentatie en beschikbaarheid van het orgel op open dagen of op verzoek, het uitgeven van een cd en door het organiseren van orgelconcerten. Ook zijn er wel concerten met andere instrumenten en een enkele keer wordt een lezing gehouden. Ieder jaar wordt er een orgelconcert georganiseerd. Per kalenderjaar is er soms nog een tweede concert op een andere datum. Verder is men bezig met fondsenwerving om het geld bijeen te krijgen voor de reconstructie van het rugpositief, dat al geen pijpwerk meer bezit sinds het failliet gaan van de kerk in 1817.