Pro Deo

De Jeugdcentrale
‘De Jeugdcentrale’ van de Gereformeerde Kerk Synodaal aan de Langestraat in Kantens bestaat al sinds de oprichting van de kerk in de dertiger jaren en heette voorheen oudercommissie, maar omdat er ook mensen in zaten die (nog) geen kinderen (meer) op de verschillende jongens- en meisjesverenigingen hadden, werd de naam veranderd in Jeugdcentrale; een overkoepeling van alle jeugdclubs. Aan het eind van de 20e eeuw waren er nog drie jeugdafdelingen: de jongste club was voor 11 t/m 14 jaar, de middenclub was voor de 15- en 16-jarigen en voor de oudste jeugd was er de ‘Gereformeerde Jeugdvereniging’, kortweg GJV dat later veranderde in CJV (de C staat voor Christelijk).
In 2000 is de leeftijd van de jongste club verlaagd naar 8 t/m 12 jaar, omdat er op een gegeven moment geen jeugd was van 11 jaar die op de club kon komen.
In 2005 is er nog één club over en dat is de jongste club genaamd ‘Pro Deo’ wat letterlijk ‘voor God’ betekent. Jeugdclub Pro Deo is een jeugdclub van de ‘Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd’ en is voor alle gezindten. We hebben eenmaal in de veertien dagen op vrijdagavond in ‘Salem’ een clubavond. Bij binnenkomst geven de clubleden hun contributie van € 1,20 af aan de clubkas, waarvan materialen en consumpties bekostigd worden. Om 19.00 uur beginnen we met gebed en met een bijbelverhaal. Naar aanleiding van het verhaal, bijvoorbeeld dat de joden in de woestein kwartels en meel vanuit de hemel kregen, worden er met brooddeeg poppetjes, gezichten en andere afbeeldingen gemaakt. Om 20.30 uur eindigen we met gebed en brengt een van de leiders de kinderen desgewenst naar huis. De knutselwerken gaan allemaal mee naar huis.
Na de eerdergenoemde leeftijdswijzigingen in 2000 had de club een paar magere jaren wat ledenaantal betreft, maar de laatste jaren zitten we rond de 12 leden. De leiders zijn Marten Miske, die 25 jaar de club leidt en Zwanny Hofman die 23 jaar leidster is.