Vocaal Ensemble Het Hoogeland

Even voorstellen
Vocaal Ensemble Het Hoogeland is een algemeen christelijk regio ensemble dat is gestart in augustus 2008 onder leiding van dirigent en zanger Edwin Velvis. Sinds september 2013 zingen we o.l.v Mirna Westra uit Groningen. Sinds september 2017 is Vincent Hensen de dirigent.

Het ensemble streeft naar kwalitatief goede zang en werkt dan ook aan een goed stemgebruik tijdens het zingen. We zijn gestart met 12 enthousiaste zangers en zangeressen en op dit moment telt het koor rond de 20 leden.

Het ensemble zingt vooral kerkmuziek ‘door de eeuwen heen ‘ met de nadruk op Engelse componisten. Daarnaast zal het ensemble ook werken zingen van componisten zoals J.S. Bach, G. Faure en G. Allegri.

Repetities
We repeteren iedere maandagavond van 19.30 – 21.30 uur in de Antoniuskerk aan de Kerkhofsweg in Kantens.

Kom gerust een langs op een repetitieavond om de sfeer te proeven of om eens vrijblijvend mee te repteren.

Nieuwe leden
We zijn altijd op zoek naar zangers en zangeressen die beschikken over een goede zangstem die thuis muziek kunnen insturen

We zoeken sopranen, alten, tenoren en bassen. Aspirant leden mogen eerst enkele malen meezingen waarna een korte stemtest volgt.

Aanmelden kan via de secretaris, Annemarie Frans. Zie http://www.vocaalensemblehethoogeland.nl/

Geschiedenis
‘Deo Dicatus’ zong 50 jaar in Kantens en omstreken. ‘Deo Dicatus’ betekent: aan God gewijd. Ons gereformeerd gemengd koor probeert in haar liederen Gods naam groot te maken en te zingen tot zijn eer. Dat we dat met plezier doen, blijkt elke maandagavond weer. We zingen heel wat af (en kletsen ondertussen een ‘beetje’). In 1957 namen enkele gemeenteleden het initiatief een gereformeerd gemengd koor op te richten. Een hoor- en kijkcommissie werd gevormd en tweede kandidaat de heer P. Valk werd zwaar genoeg bevonden en verzocht het koor in oprichting te willen dirigeren. Mei 1957 was het zover en startte de nieuwe vereniging met 35 leden. In 1958 hield de heer Valk het voor gezien, maar zorgde wel voor een opvolger, de heer G. Veening. Onder zijn leiding zong het koor 29 jaar. Van het grote aantal leden bij de start was na 12½ jaar niet veel meer over, namelijk elf leden. Dankzij de dirigent bleven we wel gemotiveerd. Een hoogtepunt was een plaatopname op 20 oktober 1979 in de Nederlands Hervormde Kerk te Farmsum, georganiseerd door het district Noord van het Landelijk Verband van K.K.M. Een uiterst geconcentreerd koor stelde dirigent, zichzelf en luisteraars niet teleur; er werd een sublieme opname gemaakt. Door dit hele gebeuren nam het ledenaantal fors toe. Met een top in 1980 van 31 leden. In 1982 werd middels een jubileumconcert het 25-jarig bestaan herdacht. Bert Veening nam in 1987 het roer van zijn vader over. Daarvoor begeleidde hij jarenlang het koor als organist bij uitvoeringen en concerten, zodat de nieuwe dirigent alleen als dirigent nieuw was. Nieuwe heren, nieuwe wetten, niet alleen het repertoire, ook de uitvoeringslocatie veranderde. In de Nederlands Hervormde Kerken in Kantens en omgeving werd en wordt met graagte gezongen. Er is door de jaren heen in het Nederlands, Gronings, Duits, Engels en Latijn gezongen. Het 45-jarig jubileumconcert is gehouden in de Jacobuskerk te Zeerijp. Prachtig! Vaak kunnen we rekenen op de professionele medewerking van Sietse de Vries, wat voor koor en dirigent zeer prettig is. Door de jaren heen zijn er veel concerten gegeven, vaak gericht op een bepaald thema; bijvoorbeeld kerst, pasen, orde van dienst, Bach. Aan het eind van het zangseizoen is het traditie geworden om ergens anders te zingen dan in onze eigen kerk. In Zeerijp hebben we dat een aantal keren gedaan (het zingt daar heerlijk) en afgelopen jaar(2004) mochten we in de Martinikerk in Groningen zingen. Fantastisch!
In september 2004 wordt Eddy Mul uit Roodeschool onze dirigent. Met hem geven we concerten in o.a. Zandeweer, Stitswerd en Rottum. Het concert in Rottum ter eren van ons 50-jarig jubileum! In juni 2008 namen we afscheid van Eddy.

In september 2008 maakten we een doorstart onder de naam:Vocaal Ensemble het Hoogeland. Vanaf nu staan we onder leiding van dirigent Edwin Velvis uit Stedum.

Na 5 jaar onder leiding van Edwin Velvis te hebben gezongen is het dirigeer stokje in sept. 2013 overgenomen door Mirna Westra.

Mirna Westra-Faber speelt sinds haar 6e jaar piano. Na haar VWO-diploma te hebben behaald studeerde ze docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hier studeerde ze in 2009 af.

Hierna ging ze koordirectie bij Klaas Stok studeren, aan het ArtEZ-conservatorium in Zwolle. Ook studeerde ze hier kerkmuziek bij Harm Jansen en deed ze een minor HaFaBra-directie bij Alex Schillings. In juni 2013 heeft ze haar diploma behaald.

Sinds januari 2013 is Mirna CKV-docent op het Gomarus College in Groningen.

Hiernaast is ze dirigent van wereldmuziekkoor Dekoor in Leeuwarden en van het Groninger Jeugdkoor.

Eerder dirigeerde ze onder andere gospelkoor Sjema uit Enumatil, het Zoutkamper Vrouwenkoor, gemengd koor Menorah uit Groningen, het kinderkoor van de Koorschool Konstantijn in Zwolle en werkte ze mee aan verschillende projecten.

Als pianiste begeleidt Mirna regelmatig diverse koren en instrumentalisten en speelt ze in het Divertimento-kwartet.