Vrouwen van Nu

De NBvP ‘Vrouwen van Nu’, afdeling Middelstum/Kantens e.o. bestaat sinds februari 1932 en is opgericht onder de naam ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen e.o.’. Het doel was om veel aan vorming en ontwikkeling te doen. Na de oorlog werd de naam veranderd in de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en sinds een aantal jaren functioneren wij onder de huidige naam, NBvP ‘Vrouwen van Nu’, die helemaal bij deze tijd past.
De huidige landelijke doelstelling luidt: “De NBvP is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling”.
Onze vereniging telt momenteel 38 leden en heeft een gemiddeld opkomstpercentage van ongeveer 70%. Een club met trouwe leden, waar op de bijeenkomsten actuele onderwerpen op allerlei gebied worden behandeld: gezellige reisverhalen worden beluisterd of men is creatief bezig. Verder worden door de reiscommissie en de culturele commissie naast de acht bijeenkomsten per seizoen nog enkele excursies georganiseerd.