Vrouwenraad

Na de Tweede Wereldoorlog werd er in heel veel gemeenten een Vrouwelijke Hulpverlening opgericht. Er was behoefte aan een permanent aanwezig kader in alle Groninger gemeenten, dat bij rampen en nationale acties snelle doorverbinding zou garanderen naar nog meer vrijwillige medewerksters. Daarom werd uit diverse vrouwenorganisaties een commissie gevormd, waarin alle gezindten zoveel mogelijk vertegenwoordigd waren. Meestal was de burgemeestersvrouw presidente van de commissie.
In Kantens beperkten de activiteiten zich in de beginjaren tot een bejaardenavond, assistentie verlenen bij de jaarlijkse bejaardenreis, een vakantieweek voor vermoeide huisvrouwen en het organiseren van een kookcursus of een bloemschikcursus.
In 1975 in ‘Het jaar van de vrouw’ ging de Vrouwelijke Hulpverlening verder onder de nieuwe naam Vrouwenraad. Het vignet van de Vrouwenraad bestond uit drie pijlers, te weten: maatschappelijke dienstverlening, vorming en veiligheid in en om huis.
De Vrouwenraad hield zich in de jaren 70/80 hoofdzakelijk bezig met maatschappelijke dienstverlening met als doelgroep de ouderen. In die jaren had je in Kantens een bloeiende soos van wel 40 personen, die wekelijks van september tot april bijeen kwamen in Salem. Daaruit vloeiden voort een kerstbijeenkomst, uitstapjes, gezellige avonden, Beter bewegen voor Ouderen. Verder ziekenbezoek, uitzending van gehandicapten en suikerzieken naar vakantieweken en zo nu en dan een cursus. Ook hielpen we mee met het oprichten van de peuterspeelzaal in Kantens en Zandeweer.
September/oktober was de periode voor de Herfstcollecte, bestemd voor bovenstaande activiteiten. Wat hadden we als commissie een hekel aan deze collecte. Doordat we hoofdzakelijk voor ouderen werkten, sprak de collecte jonge mensen niet aan. Nadat we een kleine subsidie van de gemeente kregen, konden we gelukkig stoppen met collecteren. Onze werkzaamheden veranderden in de jaren die volgden. Iedereen kreeg een auto, ook veel ouderen. Mensen kregen steeds meer vrije tijd. De noodzaak om ouderen bezig te houden verdween.
Voor en na de herindeling kregen veel Vrouwenraden het moeilijk, ook door concurrentie van Ouderenbonden. Velen hieven de commissie op, ook de provinciale Vrouwenraad verdween. In Kantens bestaat de Vrouwenraad nog altijd. Wij zijn ons in de achter ons liggende jaren steeds meer gaan richten op vorming en activiteiten die bestemd zijn voor jong en oud. Om een greep te doen: Engelse les, geheugentraining, cursus Gronings, computercursus voor 55+, verkeersles, spelling Nederlands. Verder veel creativiteitscursussen, zoals pergomano, kalligrafie, aquarelleren, naaicursus, handwerken, kerststukjes maken.
De 55-plussers worden natuurlijk niet vergeten. We hebben een zeer actieve zwemclub, een fietsclub, Zonnebloemtochten en sinds kort een personenvervoersdienst. We proberen als commissie de krant goed bij te houden om in te kunnen springen op nieuwe dingen (zelfverdedigingscursus voor meisjes). Het is zaak om bij te blijven, anders lukt het niet in deze tijd. Op fronten waar het alléén niet meer zo goed lukt, proberen we samen te werken met andere verenigingen in het dorp; denk aan een lezing of modeshow. Het is fijn dat we maandelijks onze activiteiten kunnen aankondigen in t Lougnijs. Zolang er nog positief op onze activiteiten wordt gereageerd, hopen we nog even door te gaan met ons vrijwilligerswerk.

Onze commissie bestaat uit de volgende personen:
Hanny de Vries (presidente), Anje van der Hoek (secretaris), Jantje Groenhof, Catrien Steendam, Charlotte Funken, Wilma van Zanten, Hennie Homan uit Rottum en uit Stitswerd Giny Wibbens (penningmeester).