Over Kantens

Kantens is een dorp en ligt ongeveer 25 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Het telt ruim 750 inwoners en is ingedeeld bij de gemeente Het Hogeland. Kantens heeft een actief verenigingsleven. Meer weten over Kantens en haar inwoners? Kijk rustig rond en ontdek de charmes van dit dorp.

Kantens is een wierdedorp, met de kerk centraal op het hoogste punt in het dorp. Vroeger liepen de wegen van en naar Kantens, via dijken, die weer in verbinding stonden met andere dorpen. Van grote invloed is ook de functie van het water geweest, al dan niet gegraven. Zo zijn de Bredeweg, Usquerderweg en Oosterweg op oude dijken aangelegd. Rond het bebouwde gedeelte van het dorp lag vroeger een rondweg, Ossengang of Achterom genoemd.

In Kantens waren vier wegen die naar de kerk liepen, Kerkstraat, Kerkpad, Molenweg en Poelestraat. Via deze wegen kon men de kerk bezoeken voor de kerkdienst, begrafenis, huwelijk of doop. In 1663 werd het Boterdiep gegraven tot aan het begin van de Oosterweg. In 1664 kwam de verlenging tot Uithuizen tot stand. Aangezien het Bieskemaar een hogere waterstand had dan het zuidelijker stuk Boterdiep, moest er aan het begin van de Oosterweg een verlaat komen (Verlaat = regelbare waterdoorlaat). De woonplaats voor de sluisbeheerder was aan de Oosterweg, de beheerder woonde in het waarhuis en hoorde net niet tot het dorp; er werd altijd veel gedronken. In 1878 kreeg het Boterdiep aldaar zijn tegenwoordige breedte en vorm.


Tot 1820 was het transport via water zeer belangrijk, vrijwel ieder dorp en elke grote boerderij was door een uitloper verbonden met een ‘maar’ en deze weer met een water die in de stad Groningen uitkwam.
Tot 1975 kwamen vader en zoon Moret met hun schepen door Kantens om via het Boterdiep zand en grind in Uithuizen te lossen. Transport via de wegen of paden was eerst mogelijk nadat er verharding was aangebracht.