Christelijk Gereformeerde Kerk

De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’. Wij zijn christelijke kerken, omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken, omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16 e […]

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door zo’n 270 gemeentes: gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland. We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Die verbondenheid in geloof […]

De Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum

De Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum: betrokken op elkaar – open naar de samenleving. De Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum is een levendige, kleine gemeente van ongeveer 140 leden. De gemeente maakt gebruik van 2 historische kerkgebouwen: de oude Dorpskerk, ook wel Antoniuskerk genoemd, in Kantens en de Georgiuskerk in Stitswerd. De kerk van Stitswerd is sinds 1973 eigendom […]

Pro Deo

De Jeugdcentrale ‘De Jeugdcentrale’ van de Gereformeerde Kerk Synodaal aan de Langestraat in Kantens bestaat al sinds de oprichting van de kerk in de dertiger jaren en heette voorheen oudercommissie, maar omdat er ook mensen in zaten die (nog) geen kinderen (meer) op de verschillende jongens- en meisjesverenigingen hadden, werd de naam veranderd in Jeugdcentrale; […]

Op Gods woord gegrond

Als Vrouwenvereniging vergaderen we ééns per twee weken. De vergaderingen worden gehouden in ons kerkgebouw aan de Pastorieweg 21. Het doel van onze vereniging is om door studie en bespreking van allerlei onderwerpen uit de bijbel steeds meer inzicht en kennis te verkrijgen. Door op deze manier uit de bijbel te lezen en er samen […]