Vocaal Ensemble Het Hoogeland

Even voorstellen Vocaal Ensemble Het Hoogeland is een algemeen christelijk regio ensemble dat is gestart in augustus 2008 onder leiding van dirigent en zanger Edwin Velvis. Sinds september 2013 zingen we o.l.v Mirna Westra uit Groningen. Sinds september 2017 is Vincent Hensen de dirigent. Het ensemble streeft naar kwalitatief goede zang en werkt dan ook […]

De Volksdansgroep

Mede op initiatief van de Vrouwenraad en de toenmalige wijkverpleegster ‘zuster Weitering’ werd besloten een gymclub voor 50+ te starten. Dit initiatief werd met enthousiasme ontvangen, 27 personen gaven zich op en zo werd in 1969 gestart in Salem. Eerst onder leiding van zuster Weitering, maar algauw nam mevrouw Girbes de leiding over, al was […]

’t Schienvat

De toenmalige gemeente Kantens heeft in 1955-1956 dit dorpshuis laten bouwen. Het was één van de eerste dorpshuizen in de provincie. Het gedeelte waar zich nu de grote zaal bevindt was vroeger de openbare basisschool. Deze is afgebroken en onder het dak van deze school is dit deel van het dorpshuis gebouwd. Het andere gedeelte […]

Orgelcommissie Kantens

De orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk in Kantens is opgericht in 1986, nadat het gerestaureerde hoofdwerk van het orgel in de kerk werd opgeleverd door de orgelbouwer J. Arends. Eén van de voorwaarden voor de subsidiegevers aan de restauratie van het orgel was, dat het orgel in brede zin aan de gemeenschap ten goede […]

De Kaanster Vlinthippers

In september 1999 is ter gelegenheid van het millenniumfeest in Kantens een gemengd koor opgericht met ongeveer 20 leden en die zichzelf “de Kaanster Vlinthippers” noemen. Wat als een lolletje was bedoeld is uitgegroeid tot een volwassen koor met maar liefst 24 leden, twee muzikanten en sinds september 2007 een nieuwe dirigente, Hilda Mulder genaamd. […]

Toneelvereniging Advendo

De toneelgroep bestaat op dit moment uit 39 leden waar van 28 actieve spelers de jongste is 12 en de oudste 72 jaar. Het seizoen loopt van begin september tot eind april, de repetitieavonden zijn op maandag van 19:30 uur tot ± 22:30 uur en worden gehouden in het dorpshuis ’t Schienvat. De voorstellingen worden […]