EIK energie coöperatie Kantens

EIK is de energie coöperatie van Kantens, een coöperatie voor Kantens en omgeving op het Hogeland van de provincie Groningen. De leden zetten zich in voor een energieneutraal dorp Kantens en dorpen in de omgeving zoals Stitswerd en Rottum.

Vrouwen van Nu

De NBvP ‘Vrouwen van Nu’, afdeling Middelstum/Kantens e.o. bestaat sinds februari 1932 en is opgericht onder de naam ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen e.o.’. Het doel was om veel aan vorming en ontwikkeling te doen. Na de oorlog werd de naam veranderd in de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en sinds een aantal jaren […]

’t Lougnijs

In maart 1980 kwam het eerste nummer uit. De toenmalige gemeenteraad van Kantens wilde graag dat er een dorpskrant was, waarin naast verenigingsnieuws het gemeentenieuws gepubliceerd kon worden. In de Culturele Commissie werd erover gesproken en men vond het een goed idee. De vraag was hoe het gerealiseerd kon worden. De gemeente Kantens wilde er […]

Vrouwenraad

Na de Tweede Wereldoorlog werd er in heel veel gemeenten een Vrouwelijke Hulpverlening opgericht. Er was behoefte aan een permanent aanwezig kader in alle Groninger gemeenten, dat bij rampen en nationale acties snelle doorverbinding zou garanderen naar nog meer vrijwillige medewerksters. Daarom werd uit diverse vrouwenorganisaties een commissie gevormd, waarin alle gezindten zoveel mogelijk vertegenwoordigd […]

Molen De Grote Geert

De molen in het dorp werd vroeger de ‘Olle Strieder’ genoemd. Doch toen molenaar Geert Nienhuis de molen in 1912 kocht kreeg de molen de naam ‘Grote Geert’. De molen werd in 1818 gebouwd als lage stellingmolen van 28 voet. In 1848 werd de molen verhoogd tot een stellinghoogte van 38 voet. In 1970 werd […]

Begrafenisvereniging Kantens e.o.

In 2007 bestaat onze vereniging 100 jaar. Hier volgt een kort overzicht van de voorbijejaren. De vereniging is op 9 april 1907 opgericht; dit blijkt uit een aantekening in het notulenboek van 1956. Van de voorgaande jaren is dus niets bekend. De vergaderingen van zowel het bestuur als de jaarvergadering van de vereniging werden om […]