De Kaanster wichter

In 1983 is onze sjoelclub opgericht door enkele Kaanster dames. Evenals onze mannen wilden de dames ook wel een avondje uit. We startten met 14 dames. De aantallen wisselen nog wel eens. Op dit moment (2005) telt onze vereniging 12 enthousiaste sjoelers. Onderling spelen wij competitie op de woensdagavond van 19.30 tot 22.30 uur in […]

Het Leert Vanzulf

Damclub Kantens werd opgericht op 8 februari 1936. Helaas ontbreken de notulen vanaf oprichting tot 1964. In 1964 werd gedamd in café Harms. Ook de caféhouder H. Harms en zoon Abel Harms damden mee om de prijzen. Mevrouw Harms plakte koffiezegels ‘keteltjes’ en spaarde zo tien gulden voor de club. Wegens sluiting van het café […]

De Kleine Tafel

De biljartvereniging is opgericht in 1979 door Thijs Wiersma en Evert Wiersum van De Posthoorn. In 1980 werd er een officieel bestuur gekozen. Clubhuis De Posthoorn had maar een klein zaaltje, waar beslist geen wedstrijdbiljart in geplaatst kon worden. Er werd besloten een kleinere biljarttafel aan te schaffen van 180 x 90 centimeter en derhalve […]

IJsvereniging Kantens

IJsvereniging Kantens beschikt over een natuurijsbaan genaamd Thomas Wieremabaan welke is gelegen aan de Pastorieweg te Kantens. De IJsvereniging Kantens beschikt over een gezellige kantine, voor de “koek en zopie”.